Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5466 cb84 400
Reposted fromcalifornia-love california-love
2559 f6fe 400
Reposted frommuszynka muszynka viashitsuri shitsuri
3422 2173 400

a-spicy-memes:

It’s blue Ok

Reposted fromtron tron vianutt nutt

igod:

Chciałem coś powiedzieć wszystkim swoim hejterom i ludziom, którzy nie wierzyli, że cokolwiek osiągnę w życiu: skąd wiedzieliście?

— Radek Kocjan (@radekkocjan) 11 marca 2017
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq vianutt nutt
- Dlaczego nie mogę niczego zapamiętać?
- Może dlatego, że tyle starasz się zapomnieć?
— Asne Seierstad, Dzieci Groznego
Reposted frommadialene madialene vianutt nutt
7456 09d1 400

sixpenceee:

If only.

Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas 
i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Popsułam wszystko, na czym najbardziej mi zależało...
— kolejny raz
2556 2d1d 400
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7051 a5cc 400
4330 1c81

luteylumi:

This speaks to me on an emotional level.

5271 c57e 400
Reposted fromNekoii Nekoii viafutureiscoming futureiscoming
9655 71b3 400

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

1528 978e

faceplantmay:

today-isawindingroad:

mvtk42:

monkeysaysficus:

hey, whatcha doing? are these the internets? can I internet too?

This seems familiar…

THIS

GUY’S


FREAKING

DOG

IS

RUINING

MY

LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEE

But so is the dude, he’s pretty smokin

Prawdopodobnie spędzisz pół dzieciństwa, marząc, by być jak najszybciej dorosłą, ale potem, kiedy już rzeczywiście dorośniesz, przez większość czasu będziesz gorąco pragnęła, by znów stać się dzieckiem. Dlatego nie zastanawiaj się co pasuje do twojego wieku, a co nie - rób to, na co masz ochotę. 
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafutureiscoming futureiscoming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl