Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3288 e467 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazabka zabka
3478 7456 400
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
Zawsze czułam, że coś jest ze mną nie tak, a teraz już wiem. Jestem wadliwym egzemplarzem.
— Robyn Schneider, Dzień ostatnich szans
8538 4ba9 400
Reposted fromgrobson grobson viairmelin irmelin
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
5195 8852 400
Reposted fromoll oll viaSurvivedGirl SurvivedGirl
"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann viainsanedreamer insanedreamer
3605 2396 400
Reposted fromtfu tfu viafinka finka
6630 1eaf 400
Reposted frombojesiewody bojesiewody vianutt nutt
8068 1f22 400
Reposted fromarwen arwen vianutt nutt
Boli jak cholera, wiesz? A sposobem żeby bolało mniej jest odcięcie się, wyłączenie uczuć. Nie dziw się więc, że jestem zimna, nie okazuje emocji. Nie zobaczysz teraz na mojej twarzy smutku ani łez. Nie usłyszysz szczerego śmiechu, co najwyżej dostrzeżesz ironiczny półuśmiech. 
— Wyłączam uczucia. Ponownie
Reposted frompozakontrola pozakontrola vianutt nutt
Niemożliwe jest zmienić ludzi, którzy już zdecydowali kim są. Nie można ich wystarczająco mocno wspierać, żeby zmienić ich niskie oczekiwania w stosunku do samych siebie, i nie można ich wystarczająco mocno kochać, by stłumić nienawiść, którą do siebie czują. To walka bez szans na zwycięstwo i wreszcie po całym tym czasie jestem gotowa się poddać.
— Anna Todd
0161 0add 400
Reposted fromtfu tfu viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
9449 ce6f 400
Reposted fromzie zie viaokretowazupa okretowazupa
Przestań mnie wprowadzać w emocjonalny błąd
— M
Reposted fromkrolewnabalonowa krolewnabalonowa
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
Wiem, że chowasz w sobie więcej, pewnie całe lata gówna, które zasłaniałaś uśmiechem.
— Jennifer Niven - "Wszystkie jasne miejsca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianutt nutt
5723 a7c3 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viasofias sofias
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl