Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaensomme ensomme
1247 464e 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaensomme ensomme
9833 7046 400
Fragment rozmowy ze znajomym na fejsie, już kiedyś wrzucałam, ale tak bardzo aktualne, tak bardzo szczere
Reposted fromyannim yannim viaensomme ensomme
1418 825e 400
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaokretowazupa okretowazupa
7771 4a25 400
Reposted from1911 1911 viainsanedreamer insanedreamer
0821 6c81 400
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaToshi Toshi
9766 34be 400
Reposted fromniepogoda niepogoda viadivi divi
8362 1b23 400
Reposted fromthetemple thetemple viaxannabelle xannabelle
0517 03ec 400
elegancko
Reposted fromkopytq kopytq viadivi divi
Reposted frombluuu bluuu viapengin pengin
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadivi divi
5334 ac14 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viapengin pengin
2918 482c 400
Reposted fromnyaako nyaako viapengin pengin
7005 c14d 400
Reposted fromsavatage savatage viaToshi Toshi
6775 f162 400
Reposted froms3 s3 viadivi divi
To, że potrafisz bez kogoś żyć, nie znaczy, że chcesz.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadivi divi
Zestarzejmy się razem. Będziemy się ścigać wózkami elektrycznymi. I chodzić na randki do lekarza. Jeździć do sanatorium. I wiedzieć wszystko najlepiej. Każdego ranka ja będę zakładał Ci aparat słuchowy, a Ty mi wkładała sztuczną szczękę. I będziemy tak pomarszczeni, że będziemy robić cosplay'e rodzynek. Będziemy bić się laskami jak w gwiezdnych wojnach. Ty zaczniesz robić na drutach, a ja budować domki dla ptaków. Będziemy największymi celebrytami w klubie seniora. A z rana będziemy jeździć komunikacją miejską na drugi koniec miasta, bo tam cebula o trzy grosze tańsza. Takiej miłości chcę i kropka.
— Autor nieznany
8848 38a5 400
Reposted fromxanth xanth viasofias sofias
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl