Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5381 64c0 400
Nie pauzujcie
Reposted fromjodynaa jodynaa vianutt nutt
6558 e4e6
cyk, wiewiórka
Reposted fromripencjo ripencjo viadivi divi
5186 5cb1 400
Reposted fromoffcourse offcourse viadivi divi
1474 3d00 400
Kiedy podczas zapoznania ludzie mówią mi: "miło Cię poznać", zawsze odpowiadam "nie śpiesz się z wnioskami".
— "Weź mnie. Tu i teraz."
9434 7caa 400
Reposted fromdivi divi
2477 0e55 400
Reposted fromSilentRule SilentRule viainsanedreamer insanedreamer
5614 62d1 400
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viafinka finka
7410 5268 400
Reposted fromjahmaican jahmaican viafinka finka
1713 a852 400
Reposted fromnutt nutt
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
6098 4563 400
Reposted frompiehus piehus viaakrew akrew
7434 63c6 400
Reposted fromfeegloo feegloo viaakrew akrew
6965 16d2 400
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
6963 381c 400
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viadivi divi
3853 afa3 400
Reposted fromtotal1ty total1ty viaToshi Toshi
6759 16ff 400
Reposted fromnutt nutt
4661 2f31 400
Reposted fromkrn krn viafinka finka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl