Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3531 bdd7 400
nowe adiki
0055 b020 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaToshi Toshi
2968 47cb 400
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viapengin pengin
2700 c23a 400
Reposted fromiheartfatgirls iheartfatgirls viapengin pengin
3449 2bb0 400
Reposted fromlordsoth lordsoth viaokretowazupa okretowazupa
8233 413e 400
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromprzegrany przegrany viaToshi Toshi
2599 173a 400
4643 5de7 400
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaaperture aperture
4698 4a4b 400

Is he good, Honey? x

Reposted fromamatore amatore viadivi divi
0727 3bae 400
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viafinka finka
1559 389b 400
rodzice nie wiedzą, że ranią
Reposted frommysoul mysoul viadivi divi
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadivi divi
9144 0db6 400
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viaToshi Toshi
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl